Pages Menu
Categories Menu

SERVEIS

· AUTOMÒBIL

autoescola-buena-en-barcelona

B TURISMES. Turismes i altres vehicles de fins a 3500 kg i 9 places. Edat mínima 18 anys.

Formació teòrica
Classes de teòrica amb formador en aula i test en ordinadors.

Examen teòric:
Teòrica comú: 30 preguntes. Exempt si es posseeix un altre permís.

Pràctiques en circulació:
Classes pràctiques de 45 minuts.

· MOTOCICLETA

autoescuela-carnet-motocicleta-barcelona

AM CICLOMOTOR . Ciclomotors i quadricicles lleugers . Edat mínima 15 anys .

Formació teòrica
Classes de teòrica amb formador en aula i test en ordinadors .

Examen teòric :
L’examen teòric consta de 20 preguntes tipus test .
Pràctiques en circulació :
Les classes pràctiques són de 45 minuts cadascuna i es realitzen a la mateixa zona on tindrà lloc l’examen ( Sot del Migdia , Montjuïc ) . El vehicle utilitzat per a les pràctiques és tipus scooter .

A1 . Motocicletes de fins a 125cc . Edat mínima 16 anys .

Formació teòrica
Classes de teòrica amb formador en aula i test en ordinadors .

Dos exàmens teòrics :
Teòrica comú : 30 preguntes . Exempt si es posseeix un altre permís .
Teòrica específica de moto : 20 preguntes .

Pràctiques en circuit tancat :
Les classes pràctiques són de 45 minuts cadascuna i es realitzen a la mateixa zona on tindrà lloc l’examen ( Sot del Migdia , Montjuïc ) . El vehicle utilitzat per a les pràctiques és tipus scooter .

Pràctiques en circulació :
Les classes pràctiques són de 45 minuts cadascuna. El vehicle utilitzat per a les pràctiques és tipus scooter .

A2 . Motocicletes de fins a 35 kW de potència . Edat mínima 18 anys .

Formació teòrica
Classes de teòrica amb formador en aula i test en ordinadors .

Exàmens teòrics :
Teòrica comú : 30 preguntes . Exempt si es posseeix un altre permís .
Teòrica específica : 20 preguntes . Exempt si es posseeix el permís A1 .

Pràctiques en circuit tancat :
Les classes pràctiques són de 45 minuts cadascuna i es realitzen a la mateixa zona on tindrà lloc l’examen ( Sot del Migdia , Montjuïc ) .

Exempt si es posseeix el permís A1 amb més de 2 anys d’antiguitat .

Pràctiques de circulació :
Les classes pràctiques són de 45 minuts cadascuna.

A. Motocicletes sense límit de potència . Edat mínima 20 anys i dos anys d’antiguitat del carnet A2 .

Curs de 9 hores de formació sense examen de 2 dies .

Formació teòrica
La formació teòrica té una durada de 3 hores en les quals, el professor , donarà a conèixer les tècniques de conducció de motocicletes de gran cilindrada .

Pràctiques de maniobres :
Part en què durant 4 hores es practicarà en un circuit tancat tècniques de frenada , traçat de corbes , posició en la via , comportament sobre el vehicle , equilibri , etc .

Pràctiques en circulació :
Durant les 2 hores que dura aquesta part de la formació , l’alumne acompanyat del professor circularan per autopistes , autovies i carreteres amb revolts .

 

· PROFESSIONALS

autoescuela-en-barcelona

PERMÍS C. Camions rígids amb m.m.a. superior a 3.500 kg .

C1 : autoritza a conduir camions de més de 3500kg i que no sobrepassen els 7500kg . Edat mínima 18 anys .
C : autoritza a conduir camions de més de 3500 kg ( sense límit de pes ) . Edat mínima requerida 21 anys .

Per a la seva obtenció cal posseir el permís de la classe B.

Examen teòrica especifica :
Consta de 20 preguntes .

Pràctiques de maniobres en circuit tancat :
Classes pràctiques de 45 minuts cadascuna i es realitzen a la mateixa zona on tindrà lloc l’examen ( Sot del Migdia , Montjuïc ) .

Pràctiques en circulació :
Classes pràctiques de 45 minuts cadascuna.

PERMÍS C + E. Camions amb m.m.a. superior a 3.500 kg i un remolc superior a 750 kg de mma

C1 + E : autoritza a conduir camions de més de 3500kg i que no sobrepassen els 7500kg i un remolc de més de 750 kg sempre que la mma del conjunt no excedeixi de 12000kg . Edat mínima 18 anys .
C + E : autoritza a conduir camions de més de 3500 kg ( sense límit de pes ) i un remolc de més de 750 kg encara que la mma del conjunt excedeixi de 12000kg . Edat mínima requerida 21 anys .

Per a la seva obtenció cal posseir el permís de la classe B.

Examen teòrica específica :
Consta de 20 preguntes .

Pràctiques de maniobres en circuit tancat :
Classes pràctiques de 45 minuts cadascuna i es realitzen a la mateixa zona on tindrà lloc l’examen ( Sot del Migdia , Montjuïc ) .

Pràctiques en circulació :
Classes pràctiques de 45 minuts cadascuna.

PERMÍS D. Vehicles de més de 9 places .

D1 : autoritza a conduir automòbils de fins a 17 places i 8 metres de longitud . Edat mínima requerida 21 anys .
D : autoritza a conduir automòbils de més de 9 places ( sense límit ) . Edat mínima requerida 24 anys .

Per a la seva obtenció cal posseir el permís de la classe B.

Examen teòrica específica :
Consta de 20 pregunta .

Pràctiques de maniobres en circuit tancat :
Classes pràctiques de 45 minuts cadascuna i es realitzen a la mateixa zona on tindrà lloc l’examen ( Sot del Migdia , Montjuïc ) .

Pràctiques en circulació :
Classes pràctiques de 45 minuts cadascuna.

CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL – CAP . Certificat per als conductors professionals del transport de mercaderies o viatgers .

El CAP és la formació especialitzada i específica per a tot conductor professional .

Qui ha de fer el curs ?
Ha de fer el curs tot conductor de vehicles per als quals són necessaris els permisos : C1 , C1 + E, C , C + E en transport de mercaderies i D1 , D1 + E, D , D + E en transport de viatgers . El cap no substitueix el permís de conduir sinó que ambdós es complementen .

Aquest certificat (cap) caldrà conjuntament amb el permís de conducció per a totes aquelles persones professionals del transport , tant de mercaderies com de viatgers .

Tant per al cap de mercaderies com per al de viatgers , serà obligatòria l’assistència a un curs ( 140 hores o 35 hores ) durant les quals es combina tant la formació a l’aula com la formació en pràctiques amb el vehicle .

Tipus de cursos – qualificació inicial / qualificació contínua
El curs de qualificació inicial accelerada ( 140 hores ) serà obligatòria per a totes aquelles persones que hagin obtingut el permís de conducció posteriorment a l’entrada en vigor d’aquest nou reglament:
Per als permisos D1 , D1 + E, D , D + E a partir del 11/09/2008 . (viatgers )
Per als permisos C1 , C1 + E, C , C + E a partir del 11/09/2009 . ( mercaderies )

El curs de qualificació contínua ( 35 hores ) serà obligatori per a totes aquelles persones que ja siguin professionals del transport i han d’assistir al curs cada 5 anys .

Les persones que facin el curs de qualificació inicial , hauran de passar un examen oficial de 100 preguntes.