Pages Menu
Categories Menu

CAP CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL

Certificat per als conductors professionals del transport de mercaderies o viatgers.

El CAP és la formació especialitzada i específica per a tot conductor professional.

Qui ha de fer el curs?

Ha de fer el curs tot conductor de vehicles per als quals són necessaris els permisos: C1, C1 + E, C, C + E en transport de mercaderies i D1, D1 + E, D, D + E en transport de viatgers. El cap no substitueix el permís de conduir sinó que ambdós es complementen.

Aquest certificat (cap) caldrà conjuntament amb el permís de conducció per a totes aquelles persones professionals del transport, tant de mercaderies com de viatgers.

Tant per al cap de mercaderies com per al de viatgers, serà obligatòria l’assistència a un curs (140 hores o 35 hores) durant les quals es combina tant la formació a l’aula com la formació en pràctiques amb el vehicle.

Tipus de cursos – qualificació inicial / qualificació contínua
El curs de qualificació inicial accelerada (140 hores) serà obligatòria per a totes aquelles persones que hagin obtingut el permís de conducció posteriorment a l’entrada en vigor d’aquest nou reglament:
Per als permisos D1, D1 + E, D, D + E a partir del 11/09/2008. (viatgers)
Per als permisos C1, C1 + E, C, C + E a partir del 11/09/2009. (mercaderies)

El curs de qualificació contínua (35 hores) serà obligatori per a totes aquelles persones que ja siguin professionals del transport i han d’assistir al curs cada 5 anys.

Les persones que facin el curs de qualificació inicial, hauran de passar un examen oficial de 100 preguntes.