Pages Menu
Categories Menu

CONDUCCIÓ EFICIENT

Els cursos de conducció eficient estan adreçats a la formació i reciclatge de conductors ja experts.

Una sèrie de tècniques aplicades en la conducció amb un canvi d’actitud, repercutiran d’una manera decisiva en l’emissió de gasos contaminants i conseqüentment en l’estalvi de combustible. Tot això sense necessitat de reduir la velocitat mitjana.

autoescola-barcelona

A més tot això millorarà la seguretat viària.

Amb els cursos de Conducció Eficient es pot aconseguir:

Un estalvi de combustible entre el 15 i el 20% sense disminuir la velocitat mitjana.

Produir menys emissions de CO2 així com menys contaminació acústica.

Disminuir el risc d’accidents, entre el 10% i el 25%.

Reducció del cost de manteniment del vehicle.